Poprzednia lekcja Zakończ i kontynuuj  

  Vue-router podstawy