1.1 Struktura

Zadanie:

Utwórz strukturę podstawowego dokumentu HTML. Nadaj swojej stronie tytuł “Moja ulubiona książka”, natomiast wewnątrz treści strony umieść w znaczniku nagłówka pierwszego stopnia - <h1> tytuł swojej ulubionej książki, a w znaczniku tekstu akapitowego <p> - krótki opis tej książki.

Dyskusja

0 komentarze